Location Map
pretzer
155 days ago - Prontera 122, 89 - punipuni pocket
x1275Takoyaki220,000z
x27Energy Fragment1,500,000z0z

Recent SearchesView More »
34 minutes ago battle manual
6 hours ago
8 hours ago isis
9 hours ago spike
9 hours ago pupa
10 hours ago Mandragora Card
10 hours ago Mandragora Card
10 hours ago Mandragora Card
10 hours ago Mandragora Card
10 hours ago Mandragora Card
32 days agoJaylon: green live
27 days agoFairy: green herb?
27 days agoThurman: spell
15 days agoBrown: Uzhas
12 days agoHarmony: coal
7 days agoShameka: arxer bol
5 days agoPearlie: Heroic
Post