Location Map
HEAVY ORI
5 days ago - Prontera 171, 199 - Revir
x125Oridecon130,000z

Recent SearchesView More »
7 minutes ago Horrendous Mouth
40 minutes ago temporal
40 minutes ago bufalo
50 minutes ago bufalo
50 minutes ago buffalo
50 minutes ago thorny
51 minutes ago thorny
51 minutes ago throny
51 minutes ago buffalo 
51 minutes ago buffalo horn
6 days agoAlf: Tao Gunka 
6 days agoAlf: Price? Tao 
5 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
5 days agoKurtis: wts holy stick 300k
4 days agoAraceli: wew
4 days agoErick: 2
4 days agoLea: crimson
Post