Location Map
99 Love Balloons
5 days ago - Prontera 149, 62 - IvenMata
x22Oridecon140,000z

Recent SearchesView More »
15 minutes ago Horrendous Mouth
49 minutes ago temporal
49 minutes ago bufalo
58 minutes ago bufalo
58 minutes ago buffalo
58 minutes ago thorny
59 minutes ago thorny
59 minutes ago throny
59 minutes ago buffalo 
59 minutes ago buffalo horn
6 days agoAlf: Tao Gunka 
6 days agoAlf: Price? Tao 
5 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
5 days agoKurtis: wts holy stick 300k
4 days agoAraceli: wew
4 days agoErick: 2
4 days agoLea: crimson
Post