Location Map
Card Shoppe
7 days ago - Prontera 122, 121 - renmii
x1Apple of Archer5,000,000z
x1Kitty Band5,000,000z
x1Vitata Card25,000,000z
x1Apple of Archer5,000,000z
x2Creamy Card35,000,000z

Recent SearchesView More »
29 minutes ago graves
56 minutes ago mini furnace
58 minutes ago coal
1 hour ago white herb
2 hours ago kaho card
2 hours ago kaho card
2 hours ago vadon
2 hours ago drainliar
2 hours ago andre
2 hours ago Temporal Ring
8 days agoAlf: Tao Gunka 
8 days agoAlf: Price? Tao 
8 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
8 days agoKurtis: wts holy stick 300k
7 days agoAraceli: wew
7 days agoErick: 2
6 days agoLea: crimson
Post