Location Map
Oridecon
7 days ago - Prontera 171, 190 - lonyaxD
x105Oridecon189,000z

Recent SearchesView More »
2 hours ago lever action rifle
3 hours ago white plant
3 hours ago Catering
4 hours ago Shield
5 hours ago moth wings
5 hours ago empty bottle
5 hours ago moth wings
5 hours ago tentacle
5 hours ago banana juice
6 hours ago
8 days agoAlf: Tao Gunka 
8 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
6 days agoLea: crimson
Post