Location Map
^-^
5 days ago - Prontera 160, 73 - Ranvius
x8Rough Oridecon31,000z

Recent SearchesView More »
8 minutes ago very very strong wind fist
9 minutes ago very very strong wind fist
9 minutes ago very very strong wind fist
9 minutes ago very very strong wind fist
9 minutes ago very very strong wind fist
9 minutes ago very very strong wind fist
9 minutes ago very very strong wind fist
9 minutes ago very very strong
9 minutes ago very very strong
9 minutes ago wind
6 days agoAlf: Tao Gunka 
6 days agoAlf: Price? Tao 
5 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
5 days agoKurtis: wts holy stick 300k
4 days agoAraceli: wew
4 days agoErick: 2
4 days agoLea: crimson
Post