Location Map
~~1 4
370 days ago - Prontera 126, 91 - tucktor
x6000Poison Spore3,150z
x600Karvodailnirol30,000z

Recent SearchesView More »
13 minutes ago Andre egg card
14 minutes ago Andre egg card
14 minutes ago Muka card
14 minutes ago Muka card
15 minutes ago Muka card
15 minutes ago Muka card
15 minutes ago Muka card
16 minutes ago Andre egg card
17 minutes ago Andre egg card
5 hours ago byeo
35 days agoJaylon: green live
30 days agoFairy: green herb?
30 days agoThurman: spell
17 days agoBrown: Uzhas
15 days agoHarmony: coal
9 days agoShameka: arxer bol
7 days agoPearlie: Heroic
Post