Location Map
Navy Prontera
101 days ago - Prontera 140, 68 - *Pollux
x107Acid Bottle30,000z
x225Takoyaki90,000z
x1+6 Stone Buckler [1]6,500,000z

Recent SearchesView More »
2 hours ago Samurai Spector Card
7 hours ago hati
7 hours ago hydra
7 hours ago zhu po long
7 hours ago shinobi
7 hours ago wild rose
7 hours ago hati
14 hours ago flying galapago
15 hours ago costume poring bubble pipe
15 hours ago costume poring bubble
14 days agoAniya: Incubus
10 days agoIone: 100m tlaga peco band?
9 days agoLois: sohee
8 days agoDeloris: strawberry
7 days agoEusebio: lol
5 days agoHailie: Is this the real life
2 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
Post