Location Map
Armor
185 days ago - Prontera 155, 176 - burakkusumisu
x1Boots [1]150,000z
x1Manteau [1]80,000z
x1Legion Plate Armor [1]100,000z
x1Full Plate [1]90,000z
x1Tights [1]60,000z

Recent SearchesView More »
59 minutes ago empty bottle
60 minutes ago empty bottle
1 hour ago empty bottle
1 hour ago empty bottle
1 hour ago empty bottle
7 hours ago Thief bug card
8 hours ago Oridecon
8 hours ago Oridicom
8 hours ago Oridicon
8 hours ago Elunium
11 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
8 days agoEusebio: lol
7 days agoHailie: Is this the real life
3 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
1 day agoGerardo: oii
Post