Location Map
meow meow~ aqui nen/
186 days ago - Prontera 168, 78 - Miaw Maruchan
x1Evil Druid Card4,950,000z
x1Ice Falchion2,150,000z
x1Valkyrian Manteau [1]1,450,000z

Recent SearchesView More »
14 minutes ago Foxtail
14 minutes ago Tengu
17 minutes ago poison spre
37 minutes ago Enriched
37 minutes ago Enriched
42 minutes ago Enriched
43 minutes ago Elunium
43 minutes ago Bunny
43 minutes ago Mad
43 minutes ago Doram
13 days agoIone: 100m tlaga peco band?
12 days agoLois: sohee
11 days agoDeloris: strawberry
10 days agoEusebio: lol
8 days agoHailie: Is this the real life
5 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
3 days agoGerardo: oii
Post