Location Map
Ori-ArcSkelCard-Sard-SnowFlower
199 days ago - Prontera 166, 189 - Gioggio Merchant
x1Crimson Bible [2]300,000z
x1Crimson Bible [2]500,000z
x1Crimson Bible [2]500,000z
x27Iron1,100z
x185Snow Flower Card Envelop2,500z
x2Archer Skeleton Card15,500,000z
x15Steel5,500z
x28Sardonyx40,000z
x117Rough Oridecon23,000z

Recent SearchesView More »
21 minutes ago naga card
22 minutes ago naga card
26 minutes ago nine tail card
45 minutes ago
1 hour ago firelock soldier
1 hour ago alarm cards
3 hours ago skeleton card
4 hours ago gertie card
4 hours ago white herb
4 hours ago red herb
10 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
10 days agoKurtis: wts holy stick 300k
9 days agoAraceli: wew
9 days agoErick: 2
8 days agoLea: crimson
10 hours agoClem: anong server to?
4 hours agoThelma: white herb
Post