Location Map
Yellow 1717
199 days ago - Prontera 171, 125 - <Yellow>Store
Recent SearchesView More »
15 minutes ago yggdrasil
24 minutes ago zanbatô
24 minutes ago zanbato
1 hour ago orange
1 hour ago orange juice
1 hour ago CD in mouth
1 hour ago katzbalger
1 hour ago veteran sword
1 hour ago two hand sword
1 hour ago two hand sword
10 days agoAlf: Price? Tao 
10 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
10 days agoKurtis: wts holy stick 300k
9 days agoAraceli: wew
9 days agoErick: 2
8 days agoLea: crimson
32 minutes agoClem: anong server to?
Post