Location Map
ORIDECON EITA PORRA
308 days ago - Prontera 151, 163 - Marfec
x130Oridecon100,000z

Recent SearchesView More »
17 minutes ago blue potion
32 minutes ago clip [1]
32 minutes ago rosary
32 minutes ago cat hand glove
32 minutes ago cat
37 minutes ago creamy card
37 minutes ago creamy card
43 minutes ago corsair
53 minutes ago executioner
56 minutes ago angeling card
8 days agoAlf: Tao Gunka 
8 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
6 days agoLea: crimson
Post