Location Map
ORIDECON EITA PORRA
67 days ago - Prontera 151, 163 - Marfec
x130Oridecon100,000z

Recent SearchesView More »
11 minutes ago Coal
11 minutes ago Coal
11 minutes ago Coal
11 minutes ago Coal
14 minutes ago Coal
14 minutes ago Coal
1 hour ago poring
1 hour ago poring
1 hour ago poring
1 hour ago poring
3 days agoCyndi: price check chepet card
2 days agoLorraine: White Wing Suit
2 days agoAngelina: iba price d2
2 days agoKaylin: hello :D
2 days agoKaylin: how i get here lol
12 hours agoMicaela: B>Ring of flame lord (18kk)
2 hours agoApril: honey
Post