Location Map
T>+12 Ice Pick | O R I D E C O N
340 days ago - Prontera 155, 114 - Darunia's Seller
x1Soheon Card8,000,000z
x2Yao Jun Card2,599,990z
x1Porcellio Card12,000,000z
x1Hodremlin Card22,000,000z
x1+7 Encyclopedia [2]4,999,990z
x1+7 Encyclopedia [2]4,999,990z
x1+9 Main Gauche [4]14,999,990z
x1+9 Main Gauche [4]14,999,990z
x1+12 Ice pick600,000,000z
x354Oridecon89,990z

Recent SearchesView More »
26 minutes ago release of wish
26 minutes ago vidar
27 minutes ago crimson dagger
27 minutes ago eagle eyes
27 minutes ago romantic leaf
29 minutes ago staff of crimson
29 minutes ago lance of crimson
30 minutes ago crimson
30 minutes ago nepenthes
31 minutes ago lunakaligo
13 days agoIone: 100m tlaga peco band?
13 days agoLois: sohee
12 days agoDeloris: strawberry
10 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
5 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
3 days agoGerardo: oii
Post