Location Map
DCs are fun
311 days ago - Prontera 130, 98 - Kaho~*
x1Blacksmith Blessing20,000,000z
x2Unknown #27014290,000,000z
x1Nero Shield [1]225,000,000z
x1+9 Unknown #19048850,000,000z
x1Unknown 19246110,000,000z
x1Unknown 3220690,000,000z
x1Unknown 3220690,000,000z
x1Unknown 2093290,000,000z
x1Unknown 2093290,000,000z
x1+9 Burning Bow [1]150,000,000z

Recent SearchesView More »
21 minutes ago Crimson twohand
21 minutes ago drisera card
22 minutes ago drisera card
50 minutes ago stiletto
51 minutes ago stiletto
51 minutes ago stilleto
52 minutes ago bow
52 minutes ago great bow
52 minutes ago great bow
52 minutes ago great bow
22 days agoOphelia: dfhdfxh
22 days agoOphelia: novaRO
21 days agoRosalina: xa
21 days agoMariann: perver
18 days agoRaegan: lol
17 days agoAmi: are these prices pretty similar to Origins?
9 days agoMichell: why most item are apple?
Post