Location Map
Stuffs
281 days ago - Prontera 106, 80 - Pinky Bear
x1Unknown #22069150,000,000z
x1HP+50 Stone(slot 2)9,000,000z

Recent SearchesView More »
25 minutes ago skeleton card
28 minutes ago
42 minutes ago battle manual
2 hours ago battle manual
7 hours ago
9 hours ago isis
10 hours ago spike
10 hours ago pupa
11 hours ago Mandragora Card
11 hours ago Mandragora Card
32 days agoJaylon: green live
28 days agoFairy: green herb?
27 days agoThurman: spell
15 days agoBrown: Uzhas
12 days agoHarmony: coal
7 days agoShameka: arxer bol
5 days agoPearlie: Heroic
Post