Location Map
ORI
5 days ago - Prontera 171, 193 - Mheez
x39Oridecon185,000z

Recent SearchesView More »
9 minutes ago very very strong wind fist
9 minutes ago very very strong wind fist
10 minutes ago very very strong wind fist
10 minutes ago very very strong wind fist
10 minutes ago very very strong wind fist
10 minutes ago very very strong wind fist
10 minutes ago very very strong wind fist
10 minutes ago very very strong
10 minutes ago very very strong
10 minutes ago wind
6 days agoAlf: Tao Gunka 
6 days agoAlf: Price? Tao 
5 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
5 days agoKurtis: wts holy stick 300k
4 days agoAraceli: wew
4 days agoErick: 2
4 days agoLea: crimson
Post