Location Map
Panacea
12 days ago - Prontera 161, 102 - SomaGoD
x500Panacea2,000z

Recent SearchesView More »
42 minutes ago thief bug card
42 minutes ago alarm card
42 minutes ago poporing card
2 hours ago pupa card
7 hours ago cursed ruby
8 hours ago andre egg card
8 hours ago egg card
8 hours ago imperial glove
8 hours ago pupa card
8 hours ago egg card
10 days agoAlf: Tao Gunka 
10 days agoAlf: Price? Tao 
9 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
9 days agoKurtis: wts holy stick 300k
8 days agoAraceli: wew
8 days agoErick: 2
8 days agoLea: crimson
Post