Location Map
154
370 days ago - Prontera 125, 95 - tucktor
x8000Poison Spore3,150z

Recent SearchesView More »
28 minutes ago Andre egg card
28 minutes ago Andre egg card
28 minutes ago Muka card
29 minutes ago Muka card
29 minutes ago Muka card
29 minutes ago Muka card
30 minutes ago Muka card
30 minutes ago Andre egg card
31 minutes ago Andre egg card
5 hours ago byeo
35 days agoJaylon: green live
30 days agoFairy: green herb?
30 days agoThurman: spell
17 days agoBrown: Uzhas
15 days agoHarmony: coal
9 days agoShameka: arxer bol
7 days agoPearlie: Heroic
Post