Location Map
Card Shoppe
184 days ago - Prontera 122, 121 - renmii
x1Kitty Band5,000,000z
x2Archer Skeleton Card20,000,000z
x1Vitata Card25,000,000z

Recent SearchesView More »
41 minutes ago Thief bug card
2 hours ago Oridecon
2 hours ago Oridicom
2 hours ago Oridicon
2 hours ago Elunium
3 hours ago zhu po long
3 hours ago zhu po longĀ 
3 hours ago shinobi
3 hours ago wild rose
3 hours ago wild rose
11 days agoIone: 100m tlaga peco band?
11 days agoLois: sohee
10 days agoDeloris: strawberry
8 days agoEusebio: lol
6 days agoHailie: Is this the real life
3 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
1 day agoGerardo: oii
Post