Location Map
160 97
212 days ago - Prontera 160, 97 - Cart-man
x150Flame Heart15,000z
x55Fin12,000z
x90Gill3,000z
x2407Heart of Mermaid5,000z

Recent SearchesView More »
23 minutes ago Epsilon
23 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
24 minutes ago Epsilon
2 hours ago Argos card
3 hours ago savage
13 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
21 hours agoWeston: aw
21 hours agoWeston: wew
Post