Location Map
ORI NO BOT
334 days ago - Prontera 155, 113 - Jewel`
x326Oridecon80,000z

Recent SearchesView More »
55 minutes ago savage
56 minutes ago hydra
56 minutes ago hydra
2 hours ago
3 hours ago pasana
3 hours ago owl baron
3 hours ago owl baron
3 hours ago owl baron
3 hours ago owl baron
4 hours ago epsilon
13 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
18 hours agoWeston: aw
18 hours agoWeston: wew
Post