Location Map
Noobies
343 days ago - Prontera 153, 131 - Yukiza
x1Nut Shell10,000z
x1Club [3]10,000z
x1Club [3]10,000z
x1Spear [4]150,000z
x1Spear [4]150,000z
x1Sword [4]10,000z
x1Sword [4]10,000z
x1Angelic Guard [1]200,000z
x1Jacket [1]50,000z
x1Shackles350,000z
x1Goggles [1]350,000z
x1Green Maiden Egg2,500,000z

Recent SearchesView More »
25 minutes ago release of wish
26 minutes ago vidar
26 minutes ago crimson dagger
27 minutes ago eagle eyes
27 minutes ago romantic leaf
28 minutes ago staff of crimson
29 minutes ago lance of crimson
29 minutes ago crimson
30 minutes ago nepenthes
30 minutes ago lunakaligo
13 days agoIone: 100m tlaga peco band?
13 days agoLois: sohee
12 days agoDeloris: strawberry
10 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
5 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
3 days agoGerardo: oii
Post